C-UNIT MEDLEMSKAP

NU ÄR ALLT KLART FÖR ETT C-UNIT MEDLEMSKAP PÅ ULLNA

Ullna är än en gång först med ett för Golfsverige helt nytt medlemskoncept!
Årsstämman i UGAB respektive Årsmötet i UGC har beslutat att en ny medlemskategori, ”C-unit medlemskap” kopplat till att nyemitterade C-aktier skall inrättas. Antalet C-unit units är begränsat till 25 st.

En C-unitmedlem betalar ett högt pris för aktierna (1 000 000 kronor) men har inga årliga avgifter. Genom försäljning av nyemitterade C-aktier stärker bolaget det egna kapitalet, förbättrar kassaflödet avsevärt och kan lösa återbetalning av medlemslånen som finansierade en del av uppgraderingen/ombyggnaden av Ullnabanan 2011. Medlemslånen skall återbetalas senast 2021.

För att bli C-unit medlem förvärvar man en C-unit bestående av 400 st nyemitterade C-aktier. Priset för en nyemitterad C-unit är 1 000 000 kr.

Som C-unitägare erhåller man:
– Medlemskap i Ullna Golf Club för sig själv samt egna barn upp till och med det år barnet fyller 13 år.
– Spelrätt på Ullna för sig själv samt egna barn upp till och med det år barnet fyller 13 år.
– Guldkort till Ullna Indoor Golf för sig själv så länge som UGAB äger och driver Ullna Indoor.
– En timma med tränare i studion på Ullna Indoor för sig själv.
– 25% rabatt på ordinarie priser på kläder med Ullna GC logotyp.
– Erbjudande att delta i en exklusiv golftävling där inbjudna PRO deltar och med efterföljande middag.
– Ingen årlig avgift betalas till UGAB eller UGC.

En C-unit kan ägas av en juridisk person men en fysisk person skall alltid vara knuten till C-uniten. Om den juridiska personen vill byta den fysiska personen erläggs samma registreringsavgift som gäller för en B-unit som byter spelrättsinnehavare. En C-unit kan överlåtas (säljas) till annan juridisk eller fysisk person.

Låter det intressant?
Skicka ett mail till johan.hagenfelt@ullnagolf.se så skickar vi kompletterande information och handlingar för att teckna en C-unit. Tilldelning av C-unit kommer att ske löpande efter först till kvarn principen.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt