Ullnas Damer erbjuds även i år möjligheten att träna närspel med Ludwig Ohlsson på vårt fina närspelsområde.
Träningen kommer att ske vid 3 tillfällen under maj månad:

Måndag 16 Maj kl 18.30 – 19.30
Måndag 23 Maj kl 18.30 – 19.30
Måndag 30 Maj kl 18.30 – 19.30

Antal deltagare max. 10 st. Kostnad per person är 450.- för ovanstående 3 tillfällen. Anmälan skickas till: kerstin.jettman@gmail.com senast 11/5.
Vid eventuell överbokning kommer anmälningarna att hanteras i den ordning de skickas in. Vidare information om betalning kommer i samband med bekräftelse av anmälan.

Välkomna med er anmälan!

Lena Sköld
Renée Mauritzon
Kerstin Jettman
Anna Klingberg