Damminglet
Årets trevliga dammingel ägde rum den 28 januari. Cirka 22 deltagare kom och minglade och diskuterade Ullnas damgrupps framtid och säsongens aktiviteter.
Under kvällen presenterades den nya damgruppen. Ett förslag på säsongens aktiviteter presenterades som vi därefter vi fastslog samt utsåg de ansvariga för dessa aktiviter.
Eva Mauritzon presenterade klubbens nya jämställdhetsgrupp och arbetet som pågår där. Hon delade även ut en enkät som fylldes i av många deltagare. Enkäten ska vara ett underlag till jämnställhetsgruppens fortsatta arbete.
Här uppkom frågor kring om banans slope och index i förhållandet mellan dam och herr diskuterades. Även slitaget på de gula tee boxarna diskuterades och kulornas placeringar samt dess påverkan av banans längd. Statistiken från GIT är inte ännu inte klar så kontentan av denna är att vi avvaktar den här säsongen och att man försöker vara uppmärksam på hur förhållandena verkligen är under kommande säsong.
Renée Mauritzon och Clara Tengbom skrev ihop ett brev till Ullnas styrelse där vi vill att styrelsen uppmärksammar lottningsförfarandet vid Ullnas klubbtävlingar. Detta undertecknades av ca 20 damer och Anna överlämnar brevet på nästa styrelsemöte