Vi hoppas ni alla har haft eller fortfarande har en härlig Jul- och Nyårsledighet!
Här på Ullna Indoor Golf är det full fart och vi slår alla rekord jämfört med tidigare säsonger. Våra luncher som serveras på vardagar har haft uppehåll men börjar serveras igen från och med Måndag den 8 Januari kl 11.00 – 15.00 (se veckomeny nedan).

En ny produkt för oss är KONFERERA PÅ ULLNA som ni kan läsa om lite längre ner i nyhetsbrevet. Vi har haft ett antal företag som konfererat hos oss under hösten och vi har flera bokningar under Januari och Februari. Hör gärna av er till restaurangen eller Jörgen om priser och mer information.

Nedan information som skickats till er alla i samband med fakturering av årsavgiften som ni får i brevlådan under de närmaste dagarna:

VD informerar
I Ullnas Bolags- och Klubbstyrelser pågår just nu flera viktiga diskussioner om hur golfklubben skall utvecklas både på kort och lång sikt. Här är några av de viktigaste frågorna:

Ekonomisk konsolidering
Precis som nästan alla golfklubbar i landet är vi ekonomiskt utsatta då över hälften av vår omsättning baseras på externa intäkter. Vi är med andra ord beroende av höga intäkter från greenfeegäster och företagsgolf. Dessa är kraftigt påverkade av flera faktorer som vi inte själva rår över: vädret, konkurrensen och konjunkturen. Alla är överens om att en unik klubb som Ullna i högre utsträckning borde stå opåverkade av olika omvärldsfaktorer. En plan håller därför på att utformas för att höja självfinansieringsgraden. Årets höjning av medlemsavgiften motiveras delvis för att möta en schemalagd arrendehöjning men även för att befästa och ytterligare höja vår kvalitet.

Höjda medlemsvärden
Ullna går mot en alltmer exklusiv prägel. Planen är att minska den externa företagsgolfen och även greenfeespel för att kunna erbjuda en högre kvalitet. Däremot vill vi bejaka våra medlemmars spel med gäster genom fortsatt låga avgifter. Förändringarna kommer bland annat leda till betydligt mindre slitage av banan. Dagens Ullnamedlemmar har en tydlig profil som inbitna golfspelare med höga krav på kvalitet, spelglädje, golftradition och social tillhörighet. Oavsett om du vill umgås och träffa klubbkamrater eller egna gäster, medverka i klubbtävlingar, spela med golfgänget, spontangolfa, trivas på en barbequeafton eller medverka på spännande golfresor så ska Ullna vara den bästa golfklubben att vara medlem i.

Banrådet utvecklar banan tillsammans med vår duktiga banpersonal
I höstas bildades Banrådet. Jag själv, VD Johan Hagenfeldt har satt samman en grupp initierade medlemmar med lång erfarenhet av golfutveckling och golfdesign. Gruppen konsulterar även våra båda medlemmar Alex Norén och Daniela Holmqvist. Förutom egna kunskaper samlas synpunkter in från medlemmar och besökare. Redan till våren kommer en rad åtgärder ha genomförts eller påbörjats. Mer om detta när vårsäsongen närmar sig.

Vad händer med medlemslånen?
När banan byggdes om 2011-2013 var en del av finansieringen lån från c:a 200 medlemmar. Lånen förfaller senast 2021 och UGAB arbetar just nu på att finna en lämplig transfereringsplan eftersom lånebehovet till viss del kommer att bestå.

…och vad händer i drivingrange-frågan?
Under vintern kommer en väg för gående och golfbilar byggas mellan klubbhuset och Ullna Indoor. Indoor kommer vara våra provisoriska drivingrange fram tills vi har en permanent utomhuslösning. Med Toptracer vid alla mattor och en shuttlemöjlighet blir det ett bra substitut. Samtal pågår med markägarna om en framtida lösning som kan komma att omfatta både en ny restaurang- och klubbhusbyggnad på kullen samt en ny fullängdsrange. En sådan lösning ligger dock flera år fram i tiden.

Med förhoppning om ett fantastiskt golfår 2018
/Johan Hagenfeldt