Info om Team Ullna!

Hej!

Som junior och medlem i Ullna GC erbjuder vi två olika alternativ för dig som vill satsa på din golf. Vi har dels en breddträning som är öppen för alla klubbens juniorer och dels en elitgrupp, Team Ullna, dit du blir uttagen. För att bli uttagen till Team Ullna krävs bl.a att du har Ullna som hemmaklubb. Du kan följa Team Ullna via https://www.facebook.com/pages/Team-Ullna/548613445214473.

Alla spelare som deltagit i vinterträningen kallas automatiskt till sommarträningen. Ar du inte tränat i vinter men är intresserad av breddträningen så kontakta Anders Mårtensson på info@kth-hallen.se. Anders svarar också på frågor om Team Ullna.

Ansvarig PRO för all träning är Ludwig Ohlsson som du når via mail ludwig.ohlsson@ullnagolf.se

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt