Här samlas den senaste informationen om det moderniserade regelverket för golfspelet som träder i kraft 2019.
De två internationella regelorganisationerna R&A och USGA har under fem års tid arbetat med att förenkla och modernisera golfens regelverk. Golfreglerna blir lite snällare och främjar snabbare spel, vilket är bra för spelet både idag och i framtiden.

Regelboken på svenska 
Nu finns 2019 års Regler för golfspel, Spelarens upplaga och Definitioner i svensk översättningpå R&A:s hemsida samt i appen Rules of golf 2019 för Android  och iPhone (iOS). Den tryckta versionen kommer under början av 2019. Översättningarna är gjorda av Svenska Golfförbundet (SGF) och regelkommittén.

Det här ger alla inom golfen möjlighet att börja plugga in de nya golfreglerna som börjar gälla den 1 januari 2019.

Filmer som visar några av de nya regelsituationerna finns på R&A:s YouTube-kanal. Dessa kommer med svenskt tal och text under november.