NYHET – GPS I GOLFBILARNA

Våra golfbilar har från och med idag utrustats med GPS med bland annat funktioner såsom avståndsangivelser, scoring, körhänvisningar och körbegränsningar vilket innebär att cartskyltarna tas bort, pace of play, meddelandefunktioner till och från receptionen, tips från restaurangen, fartbegränsningar inom vissa områden (typ parkering) etc…

Hälsningar
Johan

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt