Hej kära medlemmar, här kommer lite information från regel och handikappkommittén 

Det har i dagarna pratats mycket om de nya reglerna som kommer till 2019, viktigt är att poängtera att det är till 2019 och inte till detta år då vår senaste upplaga av regelboken gäller till slutet av 2018. Därmed inte sagt att många av regelförändringarna är bra men att spela med dem under 2018 kan i värsta fall medföra diskvallifikation från tävlingar och en hel del onödigt tjafs på banan.

Regelkommittén tycker att det är bra att R&A går ut och informerar i god tid men man kanske tydligare skulle meddelat att det inte gäller förens nästa år. I denna länk kan ni se hur Claes Grönberg på SGF ser på saken https://golf.se/regler-och-handicap/regler/golfreglerna-2019/

För er som vill ha en uppfräsning av vad som gäller så kommer vi att ha en regelträff Söndagen den 22 April vid 14- tiden (efter städlunchen) ute på Ullna där vi går igenom de viktigaste reglerna och svarar på frågor. Träffen är kostnadsfri.

Aktuell regelbok och annan bra information finns här https://golf.se/regler-och-handicap/regler/

Det har också under en tid pratats om det nya världshandikappet som kommer att införas 2020. Det kommer att innebära ganska stora förändringar för oss här i Sverige då vi i princip har spelat på ett handikapp som är att likna med ett personbästa. Det nya systemet kommer förenklat att fungera som så att man räknar ut ett snitt av de 8 bästa av de senaste 20 rundorna. Det kommer att ställa högre krav på oss golfare att registrera alla ronder vi spelar i slagspel eller poängbogey för att få ett så rättvisande handikapp som möjligt.

Mer finns att läsa på SGF’s sida https://golf.se/regler-och-handicap/handicap/varldshandicap/

I regelkommittén ser vi positivt på detta och rekommendationen är att börja redan från denna säsong att registrera alla rundor både bra och dåliga för att vänja sig, Då kommer dessutom våra nuvarande handikapp att sakta men säkert närma sig det som sen komma skall. Då kommer det också mest troligt inte inträffa oväntade höjningar eller sänkningar vid den årliga revisionen. Handikappet hanteras väldigt lätt via Min Golf som nås via SGF’s hemsida golf.se uppe i högra hörnet där man sedan loggar in met sitt golf-ID därefter klickar på Justera HCP.

Nu hoppas vi att våren kommer snabbt så att vi kan få komma ut och spela vår fantastiska bana.

Regler & HCP