Golfsäsongen 2019 närmar sig snabbt och det innebär att det snart är dags för städdag! Städdagen går av stapeln Söndag den 14 April kl 09.30 – 13.00. Dagen avslutas med en gemensam lunch som vi bjuder på. Samtliga som  deltar i städdagen har företräde och kan delta utan kostnad i årets första tävling Porsche Cup den 1 maj.

Ta gärna med arbetshandskar, räfsa och/eller kratta. Anmäl er till reception@ullnagolf.se så vi vet hur många vi blir!

Rapport från banan
Äntligen har vintern gett vika och gräsytorna är fria från snö och is. Vintern har inte varit lika hård mot oss som förra året, men vi har ändå tvingats skotta av greenerna vid ett par tillfällen.

Greenerna ser riktigt fina ut och där finns inga angrepp från vintern!

Vi fick en hel del snömögelangrepp på fairways i höstas på grund av det fuktiga vädret i Oktober/November. Det är svårt att säga hur djupt skadorna har gått men vi hoppas på ytliga skador som snabbt läker av sig självt. Vi har en så-maskin som vi stödsår med på de områden som blivit utsatta av snömögelangrepp. För att rötterna ska utvecklas snabbare och bättre kör vi just nu för fullt med att sanddressa fairways.

Isen på Ullnasjön har varit snäll mot oss i år, så inga skador på strandlinjen vilket är skönt.

Öppning av banan blir som senast första Maj – men håller det varma vädret i sig kan vi säkert öppna tidigare för medlemmar. Vi återkommer med datum för öppning.

Vi ses på städdagen den 14:e!