Det här glada och mycket duktiga gänget (våra Greenkeepers) gjorde banan till den bästa på touren. Låt oss nu hjälpas åt att vårda den. Efter tävlingen släppte vi ut medlemmar och ett fåtalet gäster. Tyvärr har vi konstaterat att det lagas alldeles för lite nedslagsmärken och krattas för dåligt  i bunkrarna (ibland inte alls).  Många nedslagsmärken är felaktigt lagade och några bunkrar felaktigt krattade. Hör gärna av er till receptionen för hur ni ska göra rätt.

Låt oss hjälpas åt att bibehålla banans skick!

FÖR ER INFORMATION
Som ni säkert har sett så har vi tyvärr fläckvis en hel del bara fläckar på fairways där gräs inte vill etablera sig. Detta är en så kallad rotdödare. Rotdödaren drabbar vanligtvis nya banor med grässorten krypven och mycket sand i marken. Vi har väldig hög Ph nivå i marken vilket gör att rotdödaren blir mer aktiv. För att sänka Ph värdet gödslar vi med surgörande medel och jordförbättringsmedel. Att ändra ett Ph värde tar lång tid och vi kan dock inte gödsla för mycket eftersom vi då får mjuka fairways, dvs för mycket ”thachbildning” vilket vi absolut inte vill ha.

Fördelarna med mycket sand är att vi har en fantastisk dränering men i den ”sterila” sanden har rotdödaren lättare att etablera sig. Det finns ingen naturlig bekämpning i marken med ett tillräckligt mikroliv.

Vi hopppas att ni förstår att vi gör allt vad vi kan för att få bort dessa rotdödare.

Hälsningar
Johan & Marcus